تولیدی لباس بچه گانه

چندین دست لباس عوض کردن برای کودک یا نوزاد از کارهایی است که برای پدر و مادر ها بسیار سخت میباشد. به دلیل فعالیت و ورجه و وورجه کردن کودکان، مخصوصا لباس بچه گانه پسرانه که لباس آنها بیشتر کثیف می شود و در نتیجه بیشتر نیاز بهشستشو دارد. از طرف باید این نکته را […]