لباس بچه گانه پسرانه در تولیدی ها بیشتر مورد استقبال گرفته است که این به علت طرح‌های نسبتی به طرح های دخترانه دارد تولیدی های لباس بچه گانه برای تولیدات خود از انواع لباس بچه گانه پسرانه و دخترانه برای تولیدات خود استفاده می کنند.البته میشه گفت لباسهای پسرانه مصرف بیشتری نسبت به تولیدات دیگری […]